Nyheter: #Euromonitor

Kontantene taper terreng

Vi bruker kortet flere ganger enn noen gang. For første gang bruker vi nå kortet mer enn kontant betaling også i verdenssammenheng.