Nyheter: #Kontantfritt

De nye sedlene til Norges Bank lanseres 30.05.17

– Alle som håndterer kontanter må raskt lærer seg å kjenne igjen de nye sedlene og de sikkerhetselementene som er lagt inn i de, sier Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke.