Mobilbetaling med NSDT

Tagattitude har utviklet en brukervennlig og sikker lydbasert teknologi, NSDT (Near Sound Data Transfer). Deres tjeneste TagPay gjør alle verdens mobiltelefoner om til avansert betalingsverktøy og autentifiseringsenhet, helt uavhengig av operatør.

Sluttbrukere kan motta lønn, betale regninger, sende penger og betale på utsalgssteder. TagPay utfører også filialløse banktjenester og har løsninger for mikrofinansorganisasjoner med mikrolån- og mikrosparefunksjoner.


Sluttbrukeren i kontroll


Med NSDT er sluttbrukeren i kontroll av transaksjonen gjennom hele prosessen. Det hele er lagt opp på en logisk måte der selgeren (han som skal motta beløpet), legger inn beløp som skal belastes. Mottakeren (han som skal betale) verifiserer transaksjonen på mobilen med en PIN-kode. Deretter ringer TagPay opp mottageren, som ved hjelp av et kryptert lydsignal (NSDT) bekrefter transaksjonen via en terminal. Beløpet blir trukket fra konto og sendt til sluttbrukeren uten noen form for forsinkelse.


Denne løsningen er allerede veletablert i utviklingsland der arbeidere mottar lønn direkte via TagPay. Det krever ingen bankkonto og transaksjonen blir utført umiddelbart.


Se video av TagPay her


Next big thing


Jeg møtte Yves Eonnet, CEO i Tagattitude, som leverer tjenesten TagPay. Eonnet arbeidet tidigere i Gemalto, men forlot smartkort-verdenen fordi han var overbevist om at telefonen ville bli det neste store innen betaling. Og på mange måter hadde Eonnet rett i sine antakelser.


Banksystemet i vestlige land er laget uten utgangspunkt i mobil teknologi. For 20 år siden kunne vi jo ikke vite at mer eller mindre hele verdens befolkning kom til å få tilgang til en mobiltelefon. Isåfall ville banksystemet være helt annerledes. Vi i Tagattitude bestemte oss for å bygge et komplett banksystem, basert på kunnskapen om at alle har en telefon. Resultatet er et helt nytt system som ikke har noe å gjøre med det eksisterende banksystemet som vi har i dag.

Ingen begrensninger. 


Uavhengig


Vi bestemte oss for å definere ulike begrensninger. For det første la vi til grunn at vellykkede bankene må være uavhengig av teleoperatører, alle typer NFC-løsninger, USSD eller noen form for denne type begrensning. For det andre var det viktig å ha en løsning som fungerer for både smartphones og tradisjonelle mobiltelefoner. Dette betyr at vi leverer våre tjenester uten app. Det vil si, vi har en app, men tjenesten fungerer like bra uten å bruke en app.


TagPay har ikke fått stort fotfeste i vestlige land. Men i andre land, i Afrika, Sør-Amerika og Asia har tjenesten gjort suksess.


Vi gikk til vestlige banker og fikk god respons fra dem om funksjonene. Men de sa også at de ikke var interesserte i vårt produkt. Så, for fem år siden forsto vi at det ville bli umulig for oss endre bankene. Så da konsentrerte vi oss om aktører som ikke hadde like tunge banksystemer som de vi har i vesten. I utviklingsland finnes de milliarder av mennesker som har en telefon, men det finnes ikke et banksystem for mange av de. Så nå leverer vi våre tjenester først og fremst til disse markedene. Per dags dato leverer vi komplette banksystem i 25 land.


Økt interesse


Vestlige banker har heldigvis begynt å interessere seg for våre tjenester. Dette er mye fordi de føler at de blir angrepet av FinTech-selskaper og andre løsninger. Så nå ønsker bankene vår ekspertise for å levere noen svært interessante og nedbrytende tjenester til enkelte segmenter i sitt marked.


TagPay er et system der bankene bruker sanntids-transaksjoner til å belaste kontoer og overføre beløp. Du trenger ikke å ha et Visakort eller en bankkonto. Vår løsninger sikker og gjør det umulig å utføre svindel. Derfor blir også transaksjonsgebyret minimalt, om ikke null.


Eonnet har stor tro på framtiden. Målet er helt klart å lage en ny standard som tar bort det han kaller unødvendige mellomledd.


- Selvsagt vet vi ikke hvordan fremtiden vil bli. Men det vi vet er at vi kommer til å bruke mobiltelefonen som et verktøy for å gjøre sikre transaksjoner i fremtiden.


Webmaster 

Mest lest